Distances līgums 

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA Urso M, reģistrācijas Nr. 40203139207, juridiskā adrese Maskavas iela 50A- 15, Rīga, Latvija no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:
 • Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

 • Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu.
 • Pasūtījumi tiek pieņemti elektroniski 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.
 • Pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās no pulkstens 9 līdz 18.
 • Pasūtot preci, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar preces aprakstu un visu informāciju, kas saistīta ar konkrētu preci un ir publicēta preces aprakstā.
 • Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu.
 • Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
 • Pasūtījuma izgatavošana tiek uzsākta tikai tad, kad ir veikta pasūtījuma apmaksa pilnā apmērā.
 • Apmaksa jāveic uz rēķinā norādītajiem bankas rekvizītiem 1 dienas laikā. Ja apmaksa netiek veikta 1 dienas laikā, pasūtījums tiek anulēts.
 • Pircējs pats personīgi ir atbildīgs par piegādes datu korektumu.
 • Pārdevējs neuzņemas atbildību par preču piegādes aizkavēšanos, kas saistīta ar Pircēja izvēlētā piegādes pakalpojuma sniedzēja kavēšanos.
 • Gadījumos, ja piegāde aizkavējās Pārdevēja dēļ, tad Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju par pasūtījuma piegādes aizkavēšanos.

Atteikuma tiesības

 • Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam uz e-pastu [email protected] atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.
 • Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam.
 • Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.
 • Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pasūtītās preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas.
 • Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā".
 • Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci.

Datu apstrāde

 • Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām;
 • Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi;
 • Pārdevējs pasūtījumu apstrādei un produktu piegādes organizēšanai var pieprasīt šādus Jūsu personas datus: vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs un e-pasts;
 • Pircēja sniegtie dati tiek glabāti mājas lapas izstrādātāja platformā un e-pasta adresē [email protected]. Dati tiek aizsargāti un tiem ir piekļuve tikai ar drošu paroli;
 • Pircējam tiesības ir - piekļūt saviem datiem, pieprasīt datu dzēšanu, labot savus datus, pieprasīt datu apstrādes pārtraukšanu, tiesības iebilst datu apstrādei, tiesības atsaukt piekrišanu;
 • Mēs cienām Jūsu privātumu un nekad neizmantosim Jūsu datus nolūkā, kas varētu ierobežot Jūsu privātumu.